Vårt mål


Vårt mål er å vise den menneskelige siden av migrasjon - og å dele erfaringer flyktninger og migranter har med integrering i Norge. Med vårt arbeid ønsker vi å motarbeide den økende fremmedfrykten i det norske samfunnet. Vi ønsker også å fremme solidaritet gjennom kulturforståelse på tvers av kulturell tilhørighet. Vi mener at fremmedhat og ekskludering stammer fra mangel på forståelse for andres livssituasjon. Ved å dele historier, inntrykk og meninger - både fra migranter og nordmenn - gir Fremmed leseren muligheten til å få nye perspektiver på livssituasjoner dem ellers ikke vil være vitne til i sin egen hverdag. Vi mener at slike nye inntrykk vil kunne bidra til å øke forståelsen og dermed også øke toleransen blant mennesker fra ulike kulturer.Aktualitet


Norge er for lengst blitt et flerkulturelt land - og huser i dag over 800 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn (16.3 prosent av landets befolkning) fra til sammen 233 ulike land (SSB). Av de har 3.6 prosent flyktningbakgrunn. Et tall som er forventet å øke i fremtiden.  Tallene fra SSB gir oss et klart bilde over antallet arbeidsmigranter, familiegjenforeninger, flyktning og studenter, men de sier lite om mangfoldet av språk, kulturer, erfaringer og verdenssyn. Vi i Fremmed vil gi disse tallene et ansikt ved å spre deres tanker, meninger og erfaringer.Profesjonell publikasjon,
appellerende fremstilling


Vi i Fremmed jobber aktivt med at våre publikasjoner holder et profesjonelt nivå på lik linje med etablerte media aktører - blant annet ved å tilby skribenter artikkel illustrasjoner og korrektur. Ved å tilpasse oss moderne medier ønsker vi å kunne appellere til unge lesere og skribenter - uten at dette går utover magasinets kvalitet eller autentisitet. Vi i Fremmed er realister når det kommer til dagens mediemarked - og vi vet hva som må til for at innlegg får den dekningen de fortjener. Her holder Fremmed seg konkurransedyktig ved å jobbe tett med dyktige frivillige rådgivere innen både design og IT-kompetanse - samt ved at vi konsekvent setter høye krav til presentasjon og utforming.En tospråklig mediekanal

For å nå ut til flest mulig lesere (og bidragsytere) har vi åpnet for å publisere artikler på både engelsk og norsk. Utgangspunktet er at de fleste nordmenn behersker engelsk på et godt nivå (89% ifølge SSB, 2011), og ved å kunne publisere artikler på to språk får vi også nådd ut til dem som ikke behersker norsk. På denne måten gir magasinet nye migranter muligheten til å lese våre publikasjoner, samt en kanal hvor de kan ytre sine meninger. Det å kunne ha engelske artikler gjør også magasinet mer appellerende for utenlandske lesere, og vi har per i dag fått flere artikler delt av utenlandske medier (først og fremst gjennom utenlandske grupper på facebook).Tematisk innhold


Som kulturmagasin med fokus på integrasjon er Fremmed åpen for alle typer publikasjoner som bidrar til å fremme kulturforståelse - uavhengig av medium (tekst, film, fotografi, billedkunst eller lyd) eller sjanger (artikkel, intervju, meningsytring osv.). Dette gjør siden mer fleksibel og dynamisk, samtidig som det åpner for et bredt spekter av ulike bidrag, både på engelsk og på norsk.


Kjenner du noen som vil dele sin historie, eller vil du selv bidra? Les mer her.