Kulturnytt: Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

Educ_323.jpg

Hvem?

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) ble stiftet i 1992, og er en uavhengig norsk organisasjon som arbeider for å ivareta rettssikkerheten til minoriteter og motvirke rasisme og diskriminering i Norge.


Hva?

OMOD har de siste ti år arbeidet for reell likestilling og integrering av personer med en annen etnisk bakgrunn og/eller rase. Med integrering menes her reelle muligheter til å skaffe seg kunnskap og ferdigheter til å kunne delta aktivt og konkurrere likt med andre i det norske samfunnet.


Hvorfor?

OMOD har fokus på bevisstgjøring av offentlige institusjoner - de nye oppgaver og utfordringer som det offentlige står overfor i dagens multietniske samfunn. Deres hovedvirke er i forhold til offentlige institusjoner, samt arbeidslivet og boligmarkedet. Norske myndigheter utgjør den største kontaktflaten, som minoriteter har med det norske samfunnet. Det er derfor viktig at myndighetene er i stand til å tolke og forstå sin rolle i et multietnisk samfunn.


Hvordan?

Organisasjonen driver informasjonsarbeid i offentlige institusjoner, men også i politiske institusjoner og partier for å heve kunnskapen, bevisstgjøringen og kompetansen om Norge som et multietnisk samfunn.

OMOD bidrar også til kompetanseheving i andre minoritetsorganisasjoner og -miljøer. Organisasjonen yter dessuten rettshjelp i enkeltsaker og driver kriminalitetsforebyggende arbeid.


Fokusområder:

- Arbeide med kompetanseheving i offentlig sektor

- Fremme kontakt, dialog og samarbeid mellom innvandrerorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner og myndighetene

- Påvirke politiske prosesser

- Delta i den offentlige debatten

- Bidra til kompetanseheving i andre minoritetsorganisasjoner og –miljøer

- Yte rettshjelp i enkeltsaker


En annen oppgave OMOD har, er som informasjonsleverandør. Man får mange henvendelser fra studenter fra både universitet og høyskoler rundt om i landet, som søker informasjon og veiledning til sine studier. Dette fra studier som media og kommunikasjon, sykepleier utd., sosiologi, kriminologi, politi utd., fritidspedagogikk, offentlig rett, mm. Således fungerer man som et kompetansesenter (Kilde: Utrop).

OMOD er i praksis et rettighets- og kompetansesenter.

Les mer om OMOD og deres arbeid på deres hjemmesider (link).

 


Kulturnytt er en artikkelserie hvor redaksjonen i Fremmed deler et utvalg av kulturrelaterte prosjekter, artikler, bilder og videoer. Har du noen tips? Vi tar imot forslag på kulturmagasinet@fremmed.no


Del denne artikkelen med dine venner :)