Kulturnytt - Resiliens, kultursensitivitet og interkulturell kommunikasjon

 Bilde: Devanath / Pixabay

Bilde: Devanath / Pixabay


Det er viktig å ha fokus på motstandsdyktighet (resiliens) i arbeid med mennesker fra andre kulturer. I Bergen blir det arrangert to viktige kurs med akkurat dette som hovedtema. 


Den 13. Oktober inviterer "The Society and Workplace Diversity Group" kurset "Psychological Resilience and Mental Health Care Services for Refugees in Europe". 

Kurset er på engelsk. Her er et kort sammendrag av hva det vil handle om:

"According to the UNHCR, a record number of around 65 million people are currently forcibly displaced worldwide, among whom 17 percent are hosted in Europe. Refugees are at high risk of mental health problems due to trauma before and during their flight which in turn may affect their health during resettlement in the host country. Providing efficient mental health services for refugees is a public health imperative with potentially long-term consequences.  From different perspectives the speakers in this workshop will discuss factors associated with psychological resilience and vulnerability of refugees, and how to prevent and treat mental health problems in this group."

Kurset vil ta sted i Aud. 3, Jussbygget, Dragefjellet, kl. 09.30–15.00.

Kurset er gratis, men grunnet begrenset plass kreves påmelding. Du kan melde deg på, og lese mer om programmet på UiB sin nettside - link.


Den 26. Og 27. Oktober kan du få med deg et kurs om psykososialt arbeid med flyktningbarn og ungdom - i regi av Leoul Mekonen. 

Program for de to dagene er som følger;

Dag 1

Tema for første dag handler om mestring og resiliensfremmende arbeid med barn og ungdom med flyktningbakgrunn. Seminaret tar utgangspunkt i en prisbelønt film om en enslig mindreårig afrikansk flyktning som ble plassert i en hvit og jødisk fosterfamilie. Filmen og seminaret handler om hva som gjør flyktningbarn tilpasningsdyktige og velfungerende til tross for store belastninger i livet. Med resiliens menes en god psykososial tilpasning hos barn som opplever traume eller er utsatt for psykiske påkjenninger. Filmen og seminaret dekker mange temaer som profesjonelle omsorgsgivere til flyktningbarn og fosterforeldre er opptatt av. Seminaret oppfordrer deltakerne til å tenke over hva de kan gjøre for å fremme positiv mestring og resiliens hos mindreårige asylsøker- og flyktningbarn. Seminaret er en kombinasjon av forelesning, gruppediskusjon og diskusjon i plenum.

Dag 2

Interkulturell kommunikasjon i helse- og sosialt arbeid med fokus på arbeid med asylsøkere og flyktninger.

Følgende temaer skal dekkes under seminaret:
Kurset dekker temaer som angår:
• Kommunikasjonsproblemer i møte med personer med fremmedspråklig bakgrunn
• Kommunikasjonsproblemer knyttet til forestillinger og antakelser
• Sammenheng mellom kommunikasjon og holdninger
• Bevissthet om egne holdninger og reaksjoner
• Kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet  

Dette er et kurs som kan være spesielt interessant for deg som jobber med barn og ungdom med flyktningebakgrunn, i barnehager, skoler, voksenopplæring, helse- og sosialtjenste, flyktningetjeneste, IMDI, UDI, boliger for enslige mindreårige, EM-mottak, NAV, frivillige organisasjoner, verger, offentlig/privat virksomhet og andre interesserte.

Kurset vil ta sted på Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 Bergen.

Du kan melde deg på kurset, og lese mer om programmet her (.pdf) - link.

Vel møtt!


20624404_1953275714995554_505671798_n.png

Foredragsholder:

Leoul Mekonen er nestleder i organisasjonen Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MiR). Han er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG).Han har diverse erfaring i Norge i arbeid med barn, ungdom og familier med minoritetsbakgrunn i Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.


Kulturnytt er en artikkelserie hvor redaksjonen i Fremmed deler et utvalg av kulturrelaterte prosjekter, artikler, bilder og videoer. Har du noen tips?
Vi tar imot forslag på kulturmagasinet@fremmed.noDel denne artikkelen!

Foreningen Fremmed