Kulturnytt - Foredragsserie om flyktningsproblematikk

Migrant mother, recolored (Photo:Pixabay)

Nå, som kanskje aldri før er det viktig å stille seg spørsmålet om «Hva vi vet?» og «Hva vi bør gjøre?» når det gjelder mennesker på flukt! Er du så heldig og bor i Bergen, kan du få med deg en åpen foredragsserie som prøver å finne svar på akkurat disse spørsmålene!

Ikke siden andre verdenskrig har det vært registrert så mange mennesker på flukt. Den dramatiske økningen skyldes i hovedsak de pågående konfliktene i Midtøsten. Men hva er den historiske og samfunnsmessige bakgrunnen for disse konfliktene og hvordan bidrar omverdenen til at de opprettholdes? Står vi ovenfor en tidsavgrenset flyktningkrise, eller er den pågående krisen et forvarsel på en langt mer uforutsigbar utvikling? Hvordan bør vi som samfunn og enkeltindivider møte mennesker som er på flukt og hva gjør disse møtene med oss og samfunnet vi lever i?

Våren 2017, med start fra 02.februar vil Universitet i Bergen tilby en forelesningsserie på ettermiddagstid ÅPEN for ALLE interesserte. De vil sette dagens flyktningproblematikk inn i en bredere, faglig forståelsesramme. Gjennom en rekke forelesninger vil emnet gi deg innsikt i den komplekse bakgrunnen den pågående flyktningkrisen utspiller seg på. Du vil lære om hvilke juridiske forpliktelser stater har ovenfor mennesker på flukt, hvordan disse forpliktelsene utføres i praksis og hvilke dilemma de reiser. I tillegg vil en i fellesskap rette et kritisk blikk på flyktningkrisen slik den formidles i medieoffentligheten.

Torsdag 02.02.17 – 16:15-18:00 Masseinnvandring og framtidsperspektiv ved filosof og professor Gunnar Skirbekk, Senter for vitenskapsteori

Tirsdag 07.02.17 – 16:15-18:00 Kva flyktar dei frå? Den vedvarande krisa i Midtausten ved professor i historie, Knut S. Vikør

Tirsdag 14.02.17 – 16:15-18:00 To Help or Not to Help? How do We Know if a Refugee and Asylum Policy is Good? ved professor i sammenlignende politikk, Hakan Gurcan Sicakkan

Tirsdag 21.02.17 – 16:15-18:00 Innenfor eller utenfor velferdsstaten? Helsetjenester til irregulære immigranter ved jussprofessor Karl Harald Søvig

Tirsdag 7.03.17 – 16:15-18:00 Nordmannen – biologisk opphav og historisk idé ved biologiprofessor Jarl Giske og Torgeir Skorgen, førsteamanuensis i tysk

Mer om Dannelseseminar kan en lese på følgende hjemmeside: http://www.uib.no/fag/dannelsesemner/102266/mennesker-p%C3%A5-flukt-hva-vet-vi-hva-b%C3%B8r-vi-gj%C3%B8re-vit215#om-emnet


Om du i tillegg er så heldig og er student ved Universitetet i Bergen kan du også melde deg på lukket program med diskusjonsseminarer hver uke!


Culture Weekly er en artikkelserie hvor redaksjonen i Fremmed deler et utvalg av kulturrelaterte prosjekter, artikler, bilder og videoer. Har du noen tips? Vi tar imot forslag på kulturmagasinet@fremmed.no